Waarom hebben burgers wapens in Amerika?

Gun Control

De afgelopen dagen bulkte onze pagina ‘Amerika en wapens‘ van de bezoekers. Logisch, na het afschuwelijke drama in Newtown op basisschool Sandy Hook vroegen velen zich in Nederland en België af hoe het in godsnaam toch mogelijk is dat burgers met semi-automatische wapens rondlopen. Ze gingen massaal op zoek naar antwoorden op Google. Het is waar, Amerika heeft vele gezichten. De meeste daarvan zijn mooi. Maar dit is helaas een minder mooie kant. In dit artikel wil ik er graag iets meer over toelichten.

Ook nu weer hoorde je het aloude argument: áls het schoolhoofd nou zelf een wapen op zak had gehad, had het niet zover hoeven komen. Méér wapens dus, om doden te voorkomen, in plaats van minder. Alsof 350 miljoen wapens (inclusief die van het leger) in een land nog niet genoeg is. Het stokpaardje van de almachtige NRA, de wapenlobby die een beetje is te vergelijken met onze ANWB. Niet qua doelstelling natuurlijk, maar qua aanwezigheid in de samenleving en qua invloed. Want zoals je in deze contreien niet aan de auto moet komen, kom je in Amerika niet aan wapens. Tenminste: niet om de vrijheid van burgers om een wapen te bezitten in te perken.

Wapenbezit in Amerika en de grondwet

Maar waar komt die gedachte vandaan? Amerikanen ontlenen hun recht op wapenbezit aan de grondwet. In het tweede amendement van die grondwet staat dat staten hun eigen gewapende militia’s in stand mogen houden, naast het federale leger dat de gehele Verenigde Staten verdedigt.

De letterlijke tekst van het tweede amendement van de grondwet luidt als volgt:

A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed.” In de Nederlandse vertaling staat hier: “Aangezien een goed geregelde militie nodig is voor de veiligheid van een vrije staat, zal geen inbreuk worden gemaakt op het recht van het volk om wapens te bezitten en te dragen.”

Toen deze passage werd geschreven was Amerika pas net onafhankelijk van de voormalige kolonisator Groot-Brittannië en was het niet zo vreemd dat de aparte staten nog niet zo vertrouwden op het federale leger. Dat er volksmilities waren die zichzelf konden verdedigen tegen mogelijke pogingen van soldaten van het koninkrijk om de afvallige kolonie terug te veroveren, leek toen niet zo heel gek. Maar in de 21ste eeuw bestaat deze wet uit lang vervlogen tijden nog steeds. Ze maakt het mogelijk dat gewone Amerikanen met AR-15 Bushmasters rondlopen. Hoewel er volop gediscussieerd wordt over de interpretatie ervan, profiteren zowel wapenverkopers als wapenliefhebbers er al jaren van. En ze worden hierin gesteund door de machtige NRA.

Bushmaster AR-15

De Bushmaster AR-15 waarmee de schutter in Newtown zijn slachtoffers maakte

Vrijheid

Maar het is niet alleen de grondwet waarop Amerikanen hun liefde voor wapens baseren. Belangrijker nog is dat dit land is gebouwd op vrijheid. Onafhankelijkheid van een kolonisator, vrijheid om de godsdienst te belijden die je zelf aanhangt en vrijheid om zelf iets van je leven te maken. De overheid mengt zich zo weinig mogelijk in de levens van Amerikanen. Een inperking van hun recht om zichzelf en hun gezin te verdedigen, zien zij als een zware inbreuk op die vrijheid. En dat weegt zwaar in Amerika. Zwaarder dan die 35.000 doden die jaarlijks omkomen door vuurwapengeweld.

LEES OOK:  How to survive... Holland!


Het felle debat over ‘gun control’ wordt weer volop gevoerd.

Politici met anti-wapenstandpunten maken daarom weinig kans in een verkiezingscampagne. De NRA bezit de macht en de middelen om ervoor te zorgen dat zo’n kandidaat het in zijn district niet haalt. Zowel republikeinen als democraten durven daarom weinig maatregelen te nemen en ondertussen stapelen de doden door vuurwapengeweld zich op. Ieder jaar zijn er duizenden incidenten en er lijken ook steeds meer grote drama’s bij te komen. De laatste jaren, in de eerste termijn van president Obama, waren er 5 grote schietpartijen. De president betuigde z’n medeleven met de slachtoffers (‘our thoughts and prayers are with those who lost their loved ones‘) maar de wetten werden niet aangepast. Sterker nog, er kwamen alleen maar meer vergunningen bij, ook om verborgen wapens te mogen dragen in het openbare leven.

Wapenbezit in de wereld

Wapenbezit per 100 mensen in de landen van de wereld

Strengere wapenwetten

Toch is er nu héél misschien een opening. Voor het eerst waren de slachtoffertjes zo jong. Nog maar 6 en 7 jaar. President Obama heeft belooft alles te doen wat in zijn macht licht om de Amerikaanse burgers tegen dit soort excessen te beschermen. Vuurwapens doden niet, mensen doen dat, hoor je de voorstanders van vuurwapens dan zeggen. Hier zit zeker wel iets in. Kijk maar naar verschillende landen in Europa waar we ook dergelijke drama’s hebben gezien en zelfs in Nederland, in het winkelcentrum in Alphen aan de Rijn in 2011. Ook met strenge vuurwapenwetten zijn dit soort drama’s niet altijd te voorkomen. Toch is het op zijn minst opvallend dat in de VS met z’n vele gewapende burgers veel meer vuurwapendoden (en gewonden) vallen dan in andere landen met strengere wetgeving. Met strenge regelgeving kun je minstens een deel van het geweld (spelen met het pistool van papa, of de AR-15 van mama mee naar school nemen, bijvoorbeeld) te kunnen voorkomen. Het is de plicht van iedere overheid om haar burgers maximaal te beschermen.

LEES OOK:  Minder doodstraf in Amerika


Obama’s emotionele speech over Newtown.

Toch is (als er nu wel iets gebeurt) een echt verbod op vuurwapens nog ver weg. Het maximale wat de huidige regering zou kunnen bereiken is een verbod op de verkoop van (half)automatische wapens, zoals die tijdens zowel het drama in Newtown als dat in Aurora (bij de première van de nieuwe Batman-film) werden gebruikt. Dit zou echter wel een belangrijke eerste stap zijn op weg naar een écht veiliger Amerika.

Het is triest dat zulke drama’s blijkbaar nodig zijn om vastgeroeste, achterhaalde ideeën over veiligheid en zelfbescherming los te wrikken en daadwerkelijk stappen in de goede richting te zetten.

Aanvulling 17 april 2013:

Dat Amerika nog een lange weg te gaan heeft op het gebied van wapenregulering, bleek vandaag weer eens. President Obama beschuldigde de machtige wapenlobby en haar aanhangers van leugens. Een wet voor strenger toezicht op wapenbezit kwam op woensdag 17 april 2013 niet door de Amerikaanse senaat. Obama belooft echter zich in de materie vast te bijten, voor de 90% van de Amerikanen die wél voor strenger toezicht is. Het is duidelijk dat de NRA zich niet makkelijk gewonnen geeft en van alles wat in haar macht ligt gebruik maakt.

En nu?

Inmiddels zijn we in 2014 aanbeland en lijkt de discussie over het gebruik van wapens in Amerika weer verstomd. De vrees is dat opnieuw een gruwelijk vuurwapendrama nodig is om de gesprekken weer te openen. De vuurwapenlobby kan tevreden zijn; ze heeft goed werk verricht. Een minder fijne kant aan de Amerikaanse cultuur.

25.331 views
(10 stemmen, gem.: 4,20 van de 5)
Laden...


Over de auteur

Dit Is Amerika
Alles over Amerika vind je op DitIsAmerika.nl. Wil je samenwerken met of adverteren op DitIsAmerika? Neem contact op met DitIsAmerika.nl voor de mogelijkheden.