Mijn Amerika: Vlamingen en Nederlanders over hun VS

Mijn Amerika Jo Detavernier

Ook onlangs, na het noodlottige drama in Newtown, zagen we weer forse kritiek op Amerika. En vol verbazing bekeken we hier hoe de Amerikaanse politiek er maar ternauwernood in slaagde tot overeenstemming over een eenvoudig belastingwetje te komen. Vooral de excessen van het land lijken steeds weer aan bod te komen in zowel de media als in gesprekken op een verjaardag of in het café. Het is waar: Amerika heeft nare trekjes. Maar de negatieve berichtgeving heeft de overhand en dat zorgt ervoor dat we het vele moois dat Amerika biedt nog wel eens dreigen te missen. Dat moois willen we natuurlijk op DitIsAmerika.nl graag voor het voetlicht brengen. Ook Jo Detavernier, de samensteller van het boek Mijn Amerika met de ondertitel ‘Vlamingen en Nederlanders over hun Verenigde Staten’ had dat idee.

In zijn inleiding op de bundel met bijdragen van Amerika-kenners van allerlei pluimage schrijft Detavernier dat hij het grote aanbod aan boeken over Amerika wilde verrijken met een uitgesproken positieve bundel waarin het beste van de Verenigde Staten aan bod komt. Dit om tegenwicht te bieden aan het vele werk dat via schrift en beeld tot ons komt en ons nogal eens de duistere kant van ’the land of the free and the home of the brave’ laat zien.

Ervaringsdeskundigen van Amerika
In de bundel zijn anekdotes van verschillende Amerika-deskundigen verzameld. Het gaat hier om ervaringsdeskundigen die allen geruime tijd in de Verenigde Staten hebben doorgebracht of er nog steeds wonen. Bij het schrijven van hun stuk kregen zij de opdracht één aspect van Amerika te belichten, waar zij een bijzondere waardering voor hebben. Natuurlijk was daarbij ook ruimte voor kritische kanttekeningen, maar de positieve insteek moest voorop staan. Detavernier heeft op deze manier 20 bijdragen verzameld. Een handvol is van Nederlandse oorsprong, de rest is van Vlamingen die hun visie op Amerikaanse (eigen)aardigheden geven. Daarmee lijkt het boekje in eerste instantie vooral gericht op Vlaamse lezers. Al lezende blijkt echter wel dat zij zich over dezelfde thema’s verwonderen als Nederlanders:

  • Hoe lossen Amerikanen dat toch op met al die immigranten?
  • Waarom kunnen Amerikanen veel beter in het openbaar spreken dan wij?
  • Bestaat de Amerikaanse droom nog steeds?
  • Waarom kun je in Amerika zo diep vallen en toch weer terugkomen?
  • Wat heeft Amerika toch met godsdienst?
  • Is het afgelopen met de Verenigde Staten als dominante wereldmacht of…?
  • Waarom is de vrijheid van meningsuiting in Amerika zo belangrijk?
LEES OOK:  21 typisch Amerikaanse dingen die je gedaan moet hebben

Mijn Amerika Jo DetavernierEen academisch niveau
Elk van de schrijvers (journalisten, hoogleraren, economen, creatieven) belicht een thema dat hem of haar aan het hart ligt en dat hij of zij vanuit zijn beroep of perspectief beschrijft. De anekdotes zijn onderverdeeld in de overkoepelende thema’s ‘Amerika droomt’, ‘Amerika werkt’, ‘Amerika entertaint, ‘Amerika denkt, ‘Amerika verwelkomt’ en ‘Amerika lacht’. Elk stuk bestaat maximaal uit zo’n 10 pagina’s, waardoor het boek zich prima leent dagelijks een stukje voor het slapengaan te lezen. Zorg er dan wel voor dat je niet al te slaperig bent, want de bijdragen van de schrijvers zijn op een hoog (academisch) niveau geschreven (waarschijnlijk mede dankzij het hoge percentage aan hoogleraren dat zijn medewerking heeft verleend). Hoewel deze hoge insteek het boek zeker een interessante diepgang geeft, is het daarmee tegelijkertijd geen boek dat zich op een brede doelgroep richt. En ergens is dat ook wel jammer, want een boek met de titel ‘Mijn Amerika’ zou zich ook voor laagdrempelige, persoonlijke ervaringen van Vlamingen en Nederlanders met hun Amerika lenen.

Voormalig premier van België Mark Eyskens schrijft in zijn bijdrage ‘Het geluk achterna’ over de fundamenten van de Amerikaanse samenleving. Hij noemt de onafhankelijkheidsverklaring ‘een meesterlijk document, doordrongen van de beginselen van de Verlichting en prachtig geformuleerd door Thomas Jefferson’. Het doel van de jonge republiek was, zo schrijft Eyskens: ‘het behartigen van een aantal fundamentele waarden zoals “het leven, de vrijheid en het nastreven van geluk”. Een fantastische zin in een grondwettelijke tekst’. En daar heeft hij natuurlijk helemaal gelijk in. Dit is één van de punten waarop De Nieuwe Wereld fundamenteel van De Oude Wereld verschilt.

Diederik van Hoogstraten, correspondent voor de Volkskrant en Elsevier in New York schrijft over een ander bekend aspect aan de Amerikaanse samenleving: ‘Wie struikelt, hoeft hier niet te rekenen op een zachte ondergrond of vangnet. De val kan pijn doen. Maar voor gestruikelden is opstaan en opnieuw beginnen niet alleen mogelijk, het wordt aangemoedigd en beloond.’ De Verenigde Staten blijken bij uitstek een land van tweede kansen, wat Van Hoogstraten illustreert met een paar mooie voorbeelden.

Walter Prevenier, emeritus hoogleraar die onder meer op de Universiteit van Berkeley doceerde schrijft over de ‘open society’ die Amerika is. Het gebruik van voornamen vanaf de eerste ontmoeting, de hartelijke verwelkomingen en de bedankjes voor van alles en nog wat. ‘De hartelijkheid verdampt niet wanneer we niet in een klant-situatie vertoeven. Ik schrijf het toe aan een fundamenteel optimisme.’

Een optimistisch beeld van de VS
Na lezing van alle verhalen kun je concluderen dat Mijn Amerika inderdaad een genuanceerder beeld neerzet van wereldmacht met tanende invloed in diezelfde wereld. Amerika-fans zullen de constateringen in de verhalen herkennen en beamen: ja, dat is ook waarom ik zo van Amerika houd. Er is ruimschoots plaats voor de mooie kanten aan de Amerikaanse samenleving, waarin The American Dream nog steeds lijkt te bestaan, maar ook de pijnpunten worden niet onbenoemd gelaten. Sommige verhalen zijn wat beter te verteren dan andere, maar het niveau is altijd hoog.

LEES OOK:  Racetrack Playa: het mysterie van de ‘sailing stones’

Wel hadden we graag nog wat meer persoonlijke ervaringen gelezen over hoe de schrijvers hun bestaan in Amerika hebben beleefd. Ook een aansprekende naam naast die van Frans Verhagen zou welkom zijn geweest. Bijvoorbeeld de in Nederland overbekende Amerika-deskundigen Willem Post of Maarten van Rossem. Maar dat houden we misschien tegoed voor een volgend deel… Degenen die openstaan voor de academische beschouwingen in dit boek, hebben aan Mijn Amerika een interessante aanvulling op alle boeken die al over Amerika zijn verschenen.

Mijn Amerika: Vlamingen en Nederlanders over hun Verenigde Staten (e-book Bol.com)
(Alleen het e-book van Mijn Amerika is bij Bol.com te bestellen / zie voor het bestellen van het papieren boek de site van Jo Detavernier: http://jodetavernier.wix.com/mijn-amerika)
208 blz.
€ 19,50
Pelckmans Uitgeverij, 2012

1.914 views
(4 stemmen, gem.: 4,75 van de 5)
Laden...


Over de auteur

Dit Is Amerika
Alles over Amerika vind je op DitIsAmerika.nl. Wil je samenwerken met of adverteren op DitIsAmerika? Neem contact op met DitIsAmerika.nl voor de mogelijkheden.