Amerikaanse feestdagen

Natuurlijk heeft Amerika tal van feestdagen. Belangrijke dagen zijn Independence Day en Thanksgiving. Lang niet alle dagen worden overal even uitbundig gevierd: sommige feestdagen zijn meer regionaal van karakter. Echt grote feesten zoals Kerstmis gaan in Amerika vaak gepaard met uitbundige versieringen van huis en tuin. Hieronder zie je de belangrijkste Amerikaanse feestdagen op een rij.

Inhoudsopgave

Amerikaanse feestdagen: Martin Luther King Day

Martin Luther King Day is een Amerikaanse feestdag om de Afrikaans-Amerikaanse dominee Martin Luther King te eren. De feestdag is jaarlijks op de derde maandag van januari, rond de tijd van de verjaardag van King, op 15 januari.

De feestdag is het resultaat van een grootschalige campagne die door een aantal activisten werd geleid. Een van de opmerkelijkste hiervan was de blinde musicus Stevie Wonder, die met het de hit Happy Birthday in 1980 en de Rally for Peace-persconferentie in 1981 een breed publiek wist te bereiken. Men wilde van deze dag een nationale feestdag maken en bij een nationale feestdag hoort natuurlijk een vrije dag. Het was de Amerikaanse president Ronald Reagan die op 2 november 1983 de wet tekende, waarmee de federale vakantiedag ter ere van King een feit kon worden.

Op 18 januari 1993 was Martin Luther King Day een officiële feestdag in alle 50 staten. Er werd inhoud aan de dag gegeven met demonstraties voor vrede, rechtvaardigheid en gelijkheid voor alle rassen en seksuele overtuigingen. Op de dag zij de meeste scholen gesloten en ook de meeste grote bedrijven. Kleinere bedrijven, winkels en restaurants zijn meestal wel geopend.

Amerikaanse feestdagen: Valentine’s Day

In Nederland wordt nog vaak een beetje beschimpt over deze dag gedaan. Het zou alleen maar een aanleiding voor winkeliers zijn om de verkoop van dure producten als parfum en bloemen te stimuleren. In Amerika is Valentijnsdag ‘huge’ en dit wordt vaak ook uitbundig gevierd met vlaggen aan huis en grote opblaasbare harten in de tuin.

Het overslaan van Valentijnsdag als dag waarop je aan je geliefden denkt, is in Amerika niet aan de orde. Het oorspronkelijke idee van anonieme liefdesverklaringen heeft plaatsgemaakt voor een dag waarop je net zo goed aan je oma als aan goede vrienden denkt.

De laatste jaren wordt Valentijnsdag ook in Nederland (tegen wil en dank?) steeds groter.

Amerikaanse feestdagen: President’s Day

President's Day
President’s Day (ook wel Washington’s Birthday, de geboortedag van de eerste Amerikaanse president George Washington) is een feestdag in de Verenigde Staten ter ere van alle Amerikaanse presidenten uit het verleden. De officiële feestdag valt op de derde maandag van februari.

President’s Day was oorspronkelijk bedoeld om de verjaardag van de eerste president op 22 februari te vieren. Vanaf 1885 werd het een vrije dag voor alle medewerkers van de federale overheid. Voor die tijd werden er echter ook al festiviteiten georganiseerd rond de verjaardag van Washington. Een beetje vergelijkbaar met onze Koninginnedag, dus.

Na de Amerikaanse Burgeroorlog werd ook Lincolns verjaardag, op 12 februari, gevierd. Omdat dit toch wel een beetje veel van het goede werd, zijn sinds 1971 worden beide vieringen op één dag. Deze feestdag wordt nog steeds vooral omarmd door federale instellingen (en ambtenaren van de federale overheid hebben dan ook een vrije dag). In vrijwel alle staten wordt het echter ook gevierd, maar dan soms wel onder verschillende benamingen: Washington’s Birthday, Washington and Lincoln Day of George Washington Day.

Op President’s Day draagt men vaak Washington’s Farewell Address publiekelijk voor. Er zijn ook verschillende festiviteiten die Washington en Lincoln in het bijzonder en alle presidenten in het algemeen eren.

Amerikaanse feestdagen: Patriot’s Day

Patriot’s Day is een officiële feestdag in bepaalde staten van de Verenigde Staten, die ieder jaar op de derde maandag in april wordt gehouden.

Op deze dag herdenkt men de veldslagen van Lexington en Concord, waarmee de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog begon op 19 april 1775. In de Verenigde Staten bepalen de individuele staten hun officiële feestdagen. Alleen Massachusetts, Maine en Wisconsin erkennen Patriot’s Day.

In Massachusetts wordt traditioneel op Patriot’s Day vroeg in de morgen in Lexington de slag van Lexington nagespeeld, en wordt de Boston Marathon gelopen van Hopkinton naar Boston. Scholen en overheidsinstellingen zijn gesloten, maar de meeste bedrijven werken op Patriot’s Day.

Memorial Day

Memorial Day is een Amerikaanse feest- en gedenkdag, gehouden op de laatste maandag in mei. Op deze dag worden gedode Amerikaanse militairen herdacht. Het is dus een beetje vergelijkbaar met onze dodenherdenking op 4 mei, alleen gaat het in Amerika specifiek om de gesneuvelde soldaten.

De gedenkdag vindt zijn oorsprong direct na de Amerikaanse Burgeroorlog. Men wilde de doden die voor de Unie stierven, eren. Na de Eerste Wereldoorlog werd de herdenking uitgebreid om alle soldaten die voor hun land streden en tijdens die strijd het leven lieten te eren. De eerste viering vond plaats in 1868 en heette toen nog Decoration Day. Dit omdat de graven van de gesneuvelden met bloemen versierd (gedecoreerd) werden.

Anno nu vindt de nationale herdenking plaats op de Arlington-begraafplaats bij Washington DC. Het is de gewoonte om de vlag halfstok te hangen vanaf zonsopkomst tot 12 uur in de middag. Veel Amerikanen zijn patriottisch ingesteld en bezoeken één van de nationale begraafplaatsen waar soldaten zijn begraven. Velen hebben in het (verre) verleden ook familieleden in een oorlog verloren. Bij de Slag om Europa in ’44-’45 zijn bijvoorbeeld veel Amerikanen om het leven gekomen.

Memorial Day op Margraten in Limburg - Amerikaanse feestdagen

Memorial Day op Margraten in Limburg

Als teken van respect worden veel graven uitgerust met een Amerikaans vlaggetje. Infanteriesoldaten plaatsen op alle, bijna 300.000, graven op Arlington een vlag en voeren daarna een patrouille voor de duur van 24 uur uit. Ook in Nederland is een Amerikaanse oorlogsbegraafplaats (in Margraten, Limburg) waar op de laatste maandag in mei de doden worden herdacht.

Memorial Day wordt ook wel gezien als het onofficiële begin van het zomerseizoen. Op de dag worden in veel staten ook vaak sportieve evenementen georganiseerd. Bekend is onder meer de jaarlijkse Indianapolis 500-autorace.

Amerikaanse feestdagen: Independence Day

Independence day, ook wel Fourth of July genoemd, is in de Verenigde staten van Amerika een nationale feestdag. Op deze dag wordt de officiële onafhankelijkheid van Amerika ten opzicht van de vroegere overheerser Groot-Brittanië gevierd. Als datum voor het als zelfstandig land verdergaan van Amerika wordt 4 juli 1776 aangehouden. De onafhankelijkheid werd uitgeroepen door middel van de ‘Declaration of Independence‘.

Tegenwoordig wordt de nationale onafhankelijkheidsdag vooral gevierd als een van die authentiek Amerikaanse feestdagen. In verschillende steden en dorpen zijn er parades, gezamenlijke picknicks en barbecues en wordt er vuurwerk afgestoken. Ook wordt stilgestaan bij de viering van de geschiedenis en de rituelen die bij Amerika horen.

Hoewel de vierde juli dus erg belangrijk is voor Amerikanen, valt op de datum zelf nog wel wat af te dingen. Amerikaanse inwoners van New England vochten sinds april van het jaar 1775 met de Britse overheersers. In het Amerikaanse Congres werd de eerste motie voor een voortbestaan als onafhankelijk land al op 8 juni van 1776 opgesteld. Na een pittig debat stemde het Congres uiteindelijk unaniem in met onafhankelijkheid ten opzicht van het Koninkrijk, maar het deed dat wel in het geheim. Daarna werkte het Congres nog tot kort na 11 uur op de vier juli, toen dertien koloniën stemden vóór de aanneming van de onafhankelijkheid. Een ongetekende kopie werd aan de pers vrijgegeven. (New York onthield zich van beide stemmen.) Philadelphia vierde de verklaring met publieke lezingen en vreugdevuren op 8 juli. Pas op 2 augustus werd een afdruk getekend door de leden van het congres, maar zelfs dit werd geheim gehouden ter bescherming van de leden tegen Britse represaillemaatregelen.

Amerikaanse feestdagen: Labor Day

Labor Day is ieder jaar op de eerste maandag in september. De Amerikaanse feestdag wordt vaak vergeleken met de Dag van de Arbeid, die in veel Europese landen wordt gevierd. Ze hebben dan ook dezelfde oorsprong, maar in Amerika zijn de vieringen uiteindelijk verplaatst naar september. Uiteindelijk is de oorsprong te herleiden op een parade op de vijfde september van het jaar 1882. Een vakbond organiseerde de festiviteiten in New York voor de arbeiders. Een paar jaar later werd het een feestdag die jaarlijks terugkeerde.

Het weekend van Labor Day trekken veel families eropuit. Door de extra vrije dag ontstaat een lang weekend. Ook wordt Labor Day wel gezien als het einde van het zomerseizoen. Een uitje in dit weekend is dan erg welkom. Het schijnt dat je na Labor Day geen witte broeken meer mag dragen in Amerika, alhoewel we dit nog niet officieel bevestigd hebben gezien.

Amerikaanse feestdagen: Columbus Day

Columbusdag is een herdenkingsdag in verschillende landen in Latijns-Amerika, de Verenigde Staten, Spanje en Italië. De dag (12 oktober) herinnert aan het feit dat Columbus in 1492 Amerika ontdekte.

Amerikaanse feestdagen: Halloween

De naam ‘Halloween’ heeft men afgeleid van Hallow-e’en, ofwel All Hallows Eve. Dit is de avond voor Allerheiligen op 1 november. In de oude Iers-Keltische kalender begon het jaar op 1 november. Dientengevolge was het op 31 oktober oudejaarsavond. Het was een tijd waarop de oogst binnen was. Tegelijkertijd lag het zaaigoed voor het volgende jaar al weer klaar. Maar er was dus wel eventjes tijd voor een vrije dag. De dag werd ook nog om een andere reden bijzondere. De rare Kelten geloofden namelijk dat alle geesten van de doden op die dag terug zouden keren naar de aarde om te proberen een levend lichaam in bezit te nemen. Daarmee konden ze dan in het nieuwe jaar voortleven. Natuurlijk een bijzonder heidense gedachte. Maar het leed was al geschied en de mensen vierden de dag met hun eigen rituelen en overtuigingen. De Katholieke Kerk kon niets anders dan de camouflagetactiek hanteren: ze maskeerde de dag als Allerheiligenavond en besloot dat de dag een vereringsdag was voor alle heiligen zonder eigen naamdag.

In het land van de voormalige kolonisator, Groot-Brittannië, vierden vooral de Kelten Halloween. Ze legden voedsel voor de deuren om de geesten die uit de doden op zouden stijgen tevreden te stellen. Om bestand te zijn tegen boze geesten, droegen ze afschrikwekkende maskers. Onder invloed van de Romeinen, die op een zeker moment de Britse eilanden veroverden, werd het feest gaandeweg vervangen met de viering van het binnenhalen van de oogst. Ook eerden de Romeinen hun doden, wat mooi samenviel met de al bestaande Keltische traditie.

Maar dat is nog niet alles. Halloween is verbonden met nóg een feest en dat is Allerzielen, op 2 november. Dit is de dag dat katholieken de doden eren. Op die dag gingen in vroeger tijdenin lompen gehulde gelovigen de deuren langs en bedelden ze om brood. Voor elk brood dat ze kregen beloofden de gelovigen een gebed op te zeggen voor dode familieleden van de gulle gever. Zo zou zijn of haar opneming in de hemel worden bespoedigd. Het is hier waar het door kinderen in Amerika gespeelde spelletje ’trick or treat’ vandaan komt.

Uiteindelijk is het feest (of liever gezegd de combinatie van feesten) door de Ieren naar Amerika gebracht. Door een mislukte oogst in het thuisland en de hongersnood als gevolg daarvoor emigreerden de Ieren massaal naar Amerika. In het onbekende en verre land zochten zij uiteraard contact met elkaar en wilde zij de bekende rituelen gezamenlijk vieren. Binnen de Ierse immigrantengemeenschap duikt dan ook de bekende uitgeholde pompoen op (de Jack-O-Lantern), die zou uitgroeien tot een wereldwijd symbool voor de Halloween-feesten.

Amerikaanse feestdagen: Thanksgiving

Thanksgiving
Thanksgiving is misschien wel de belangrijkste Amerikaanse feestdag van alle feestdagen uit dit lijstje. Voor veel Amerikanen is Thanksgiving belangrijker dan Kerstmis. Op deze dag Verenigde Staten en Canada waarop dank wordt gezegd (traditioneel aan God) voor de oogst en voor allerlei andere goede dingen die je als persoon en als familie zijn overkomen. In de Verenigde Staten viert men deze dag gevierd op de vierde donderdag in november. In Canada valt de oogst eerder en het jaar. Daar wordt het op de tweede maandag in oktober gevierd.

Thanksgiving wordt gevierd met de hele familie en men legt grote afstanden af om bij elkaar te kunnen zijn. Studerende kinderen komen van heinde en verre terug voor een Thanksgiving-vakantie en opa’s en oma’s zijn er natuurlijk ook bij. Omdat het in de VS op een donderdag valt is het meestal zo dat werknemers ook vrijdags vrij krijgen, waardoor er een familiereünie van vier dagen wordt gevierd.

Eten speelt met Thanksgiving een grote rol (net zoals bij ons met kerst, dus). De traditie wil dat je op Thanksgiving Day kalkoen eet en die beesten zijn vlak voor Thanksgiving dan ook vaak niet meer aan te slepen. Sinds Harry Truman president was, is het de gewoonte dat gratie wordt verleend aan één levende kalkoen, de ‘National Thanksgiving Turkey’. Traditionele bijgerechten zijn aardappelpuree, stuffing, zoete aardappelen, sperziebonen, Amerikaanse veenbessen (cranberry’s). Als toetje nemen de Amerikanen dan geen vanillevla maar pecannotentaart of pompoentaart. Voorafgaand aan het eten (de vrouwen staan uiteraard vaak in de keuken) kijkt men (de mannen) naar American football. Soms gaan mensen ook naar een wedstrijd van het lokale team, maar vaker is het een beetje bankhangen, tv-kijken en wachten tot het eten kan beginnen.

Amerikanen omarmen Thanksgiving als een echt Amerikaans feest. In de loop der tijd zijn er vele mythes omheen gecreëerd in een poging een nationale identiteit op te zetten, na de periode van de Amerikaanse Burgeroorlog. Het gevolg is dat de oorspronkelijke bevolking van Amerika, de verschillende Indianenstammen, de feestdag niet associeert met een dag waarop je dankbaar bent, maar als het begin van alle ellende: het kwijtraken van hun land, het systematisch elimineren van hun bevolkingsgroep. Daarom komen verschillende groepen Indianen ieder jaar met Thanksgiving in Plymouth bij elkaar voor om hun ‘nationale rouwdag’ te herdenken.

Omdat Thanksgiving in Amerika altijd op donderdag valt, is het ook vaak het begin van een lang weekend met de hele familie (of in ieder geval het gezin). De vrijdag na Thanksgiving, wanneer niemand verplichtingen heeft en iedereen geen pap meer kan zeggen van het vele eten, is traditioneel een dag alvast te gaan shoppen voor dat andere grote Amerikaanse feest: Kerstmis. En zo zie je maar, er moeten altijd wel wat mensen werken, al waren het de winkeliers maar.

Het is daardoor de drukste dag in het jaar voor de winkeliers. Bij winkelcentra is het moeilijk om een plaats te vinden om te parkeren. De dag wordt in de Verenigde Staten wel ‘Black Friday’ genoemd (Zwarte Vrijdag), omdat het die dag zwart ziet van het verkeer en de mensen. Niemand wil de grote kortingen die dan gelden, missen.

Amerikaanse feestdagen: Kerstmis

Kerstmis in Amerika beslaat slechts één dag: Christmas Day. Officieel dan. Want direct na Thanksgiving verschijnen de kerstdecoraties in de straten, de steden en de etalages. En het hele kerstseizoen duurt van Thanksgiving tot aan Valentijnsdag.

(nog geen waarderingen)
Laden...