De doodstraf in Amerika

doodstraf-in-amerikaIn het overgrote deel van de Amerikaanse staten is de doodstraf nog altijd een legale manier van bestraffing. De doodstraf geldt om precies te zijn in 37 van de 50 staten. Sinds de jaren ’70 zijn in Amerika al bijna 10.000 mensen ter dood veroordeeld.

Als een van de weinige landen in de wereld konden minderjarigen in Amerika tot de doodstraf veroordeeld worden. Sinds 2005 is er een geheel verbod op het veroordelen van minderjarige, na een gerechtelijke uitspraak. Nu kunnen alleen meerderjarigen (vanaf 18 jaar) tot de doodstraf worden veroordeeld. De de gehele Verenigde Staten van Amerika was de doodstraf een tijd lang verboden. Tussen 1967 en 1976 verbood het Federale Hooggerechtshof het opleggen van de ‘ultieme straf’. 1976 geldt daarom ook wel als een keerpunt voor de doodstraf in Amerika. Een aantal staten heeft na dat jaar geen executies meer uitgevoerd. Andere staten hebben de draad weer opgepakt. De laatste tijd lijkt er een trend naar officiële afschaffing te zijn.

Doodstraf in Amerika

De doodstraf in Amerika: blauw betekent geen doodstraf, oranje betekent doodstraf ongrondwettelijk verklaard, geel betekent geen executies na 1976, rood betekent wel executies na 1976 (photo credit Wikipedia)

 

Wat is de doodstraf?

Internationale mensenrechtenorganisatie Amnesty International verwoordt het als volgt:

De doodstraf is, in juridische termen, een gerechtelijke executie. Van de doodstraf is sprake wanneer iemand van het leven wordt beroofd op grond van een vonnis dat is uitgesproken door een bevoegde rechter na een strafrechtelijk proces. Amnesty zet zich in voor de onvoorwaardelijke afschaffing van de doodstraf waar ook ter wereld.

Amerika heeft in de loop van zijn geschiedenis gebruik gemaakt van vele verschillende soorten van executeren. Op dit moment worden er nog 5 manieren van executie toegepast.

  • Dodelijke injectie
  • Vuurpeloton
  • Vergassing
  • Ophanging
  • Elektrocutie

De doodstraf kent in Amerika voor- en tegenstanders. De doodstraf blijft daarom een omstreden onderwerp en dat zal waarschijnlijk altijd zo blijven. De twee grootste organisaties die fervent tegenstander van de doodstraf zijn kennen we als Amnesty International en de Rooms-Katholieke Kerk. De twee organisaties laten zich niet alleen negatief uit over de doodstraf maar proberen er ook alles aan te doen om deze te verbieden.

Binnen de politiek zijn er ook twee duidelijke voor- en tegenstanders van de doodstraf. Over het algemeen zijn de conservatieven bijvoorbeeld voor de doodstraf terwijl de liberalen duidelijk tegen de doodstraf zijn.

De voorstanders van de doodstraf

De voorstanders van de doodstraf vinden de doodstraf vaak de ultieme vorm van vergelding en vinden het belangrijk om Amerika in bescherming te nemen tegen de meest ernstige misdadigers.

De tegenstanders van de doodstraf

De tegenstanders van de doodstraf komen vaak met verschillende tegenargumenten. Hierin is duidelijk te zien dat er zich twee groepen gevormd hebben. Zo ziet de ene groep, de doodstraf als inefficiënt, het zal volgens hen niet werken als afschrikmiddel. 

De andere groep is in morele zin tegen het doden. Zij zijn vooral tegen de straf, door de wreedheid en de onomkeerbaarheid ervan. Wanneer de onschuld van een misdadiger na het uitvoeren van de straf bewezen wordt, is het immers niet mogelijk om de doodstraf terug te draaien. Bovendien bestaat er volgens hen niet zoiets als een ‘pijnloze’ doodstraf.

De laatste jaren heeft een aantal staten afstand genomen van de doodstraf. Er zijn nu 13 staten (van de 50) waarin de ‘ultieme straf’ niet meer wordt opgelegd. In de praktijk zitten mensen in veel andere staten in ellenlange procedures, maar zal het vonnis nooit worden voltrokken. De verwachting is dat wanneer de trend zich doorzet de doodstraf in Amerika ook uiteindelijk zal worden afgeschaft. Toch zijn de discussies over dit onderwerp, waar veel emoties bij komen kijken, nog lang niet voorbij.

(5 stemmen, gem.: 2,60 van de 5)
Laden...