Declaration of Independence

De Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring of Declaration of Independence is de onafhankelijkheidsverklaring van de Verenigde Staten die grotendeels werd opgesteld door Thomas Jefferson en door vertegenwoordigers van de toen 13 Amerikaanse kolonies werd aangenomen op 4 juli 1776. De verklaring hield de onafhankelijkheid van de Britse monarchie in.

Die onafhankelijkheid werd in de verklaring gerechtvaardigd door een aantal ‘waarheden’ die de ondertekenaars ‘vanzelfsprekend’ achtten: dat alle mensen gelijk geschapen zijn, dat ze door hun schepper zijn uitgerust met bepaalde rechten en dat onder die rechten valt: het recht op leven, op vrijheid en op het nastreven van geluk. Onder de verklaring staan 56 handtekeningen. Eén daarvan is van John Hancock. Hij schreef, naar het verhaal gaat, zijn handtekening zo groot neer, dat de Engelse Koning hem zonder bril zou kunnen lezen.

Tussen 1775 en 1783 was er een oorlog aan de gang in dertien deelstaten aan de oostkust van Amerika. De oorlog wordt gevoerd tussen de Amerikaanse inwoners van deze staten en de dan nog heersende Britten. De reden voor de oorlog was de wil van de Amerikanen om onafhankelijk te worden.

Op 4 juli vieren de Amerikanen Onafhankelijkheidsdag (Independence Day). Dit is de belangrijkste nationale feestdag van de Verenigde Staten.

Vijf duistere feiten over de Onafhankelijkheidsverklaring

1. De frase ‘United States’ komt niet voor in de originele verklaring
Toen de ‘Founding Fathers’ op 4 juli 1776 ‘The unanimous Declaration of the thirteen united States of America’ uitroepen, vormden zij daarmee niet een land genaamd ‘United States of America’.
Dit werd pas op 1 maart 1781 officieel geregeld in een apart artikel.

2. Jefferson was het er niet mee eens dat een passage over slavernij uit de verklaring moest
Deze passage nam Thomas Jefferson op in een eerste concepttekst van de verklaring:
“He has waged cruel war against human nature itself, violating its most sacred rights of life & liberty in the persons of a distant people who never offended him, captivating & carrying them into slavery in another hemisphere, or to incur miserable death in their transportation thither.”
Op last van de delegatie van South Carolina en Georgia moest deze passage wijken. Thomas Jefferson bleef hier tot zijn dood verbolgen over. Hij was zelf eigenaar van een aantal slaven en wilde de slavernij helemaal niet afschaffen.

3. De jongste en de oudste ondertekenaar
De jongste ondertekenaar was Edward Rutlegde uit South Carolina. Hij was 26 ten tijde van de ondertekening. Hij was degene die in opstand kwam tegen de passage over slavernij, die Jefferson op wilde nemen. Eigenlijk was Rutlegde tegen onafhankelijkheid van het Britse koninkrijk, maar tekende toch omwille van de unanimiteit.
De oudste ondertekenaar was Benjamin Franklin (van de beroemde Ben Franklin Bridge, aan de oostzijde van Philadelphia). Hij was 70 jaar oud ten tijde van de ondertekening. Hij deed de beroemde uitspraak: “We must all hang together, or, most assuredly, we shall all hang separately.” (Wij moeten allen samenwerken of wij zullen zeker uiteenvallen.)

4. De enige herroeper: Richard Stockton
Tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog werden vier ondertekenaars gevangen genomen door de Britten (George Walton, Thomas Heyward, Jr., Arthur Middleton, and Edward Rutledge) terwijl zij vochten. Hoewel ze ruw werden behandeld, werden ze uiteindelijk alle vier weer vrijgelaten.
Anders liep het met Richard Stockton uit New Jersey. Hij werd opgepakt door de Britten, specifiek omdat hij een ondertekenaar voor de verklaring was. Tijdens pittige gevangenschap en verhoren, herroep hij uiteindelijk zijn steun aan de Onafhankelijkheidsverklaring. Hij moest onder dwang zijn steun betuigen aan koning George de Derde, voordat hij pas weer vrij werd gelaten.
Tijdens zijn gevangenschap werd Stocktons landhuis geplunderd door het Britse leger. Zijn gevangenschap is hem niet in de koude kleren gaan zitten. Het kostte hem jaren van zijn leven om er geestelijk en lichamelijk weer bovenop te komen. Vlak voordat hij stierf, bevestigde Richard Stockton nog eens zijn trouw aan de Verenigde Staten en de Verklaring.

5. Koopjesjager koopt oud exemplaar van de Verklaring voor 4 dollar en verkoopt het voor miljoenen
In 1989 koopt een koopjesjager op een rommelmarkt een oud verweerd schilderij voor het schamele bedrag van 4 dollar. Thuisgekomen blijkt er een stuk papier tussen het canvas en de lijst te zitten, één van de 200 originele kopieën van de Onafhankelijkheidsverklaring. Voordat dit bewuste exemplaar werd ontdekt, waren er slechts 24 kopieën teruggevonden. De fortuinlijke koopjesjager verkocht zijn exemplaar van de Verklaring op een veiling voor de lieve som van 8.140.000 dollar en werd zo een rijk man.

(nog geen waarderingen)
Laden...